Sólo pro mouřenína

Teď já!!!!!!!!!
 
[Emol]Za svitu luny mě hříšný myšlenky na [Hmol]padaj
[Emol]účinek měsíce vstřebám a tam kde tu [Hmol]ším
[Amol]zážitky všední i nevšední se předpo [Hmol]kládaj
[Amol]a příznivce nočního klidu já ze snů [Hmol]ruším
 
Lokálek přítulnej v senzoru vyhledat zadám
a koktejlek namíchat se špetkou, abych se smál
všechno bych vykouřil, všechno bych vypil ó madam
a vás jako nejlepší barmanku domů si vzal
 
[Emol]Jak se zdá, nás oce [Hmol]
[Hmol]jen ten kdo [Amol]zná kouře [Emol]
[Emol]nejlep [Hmol]ší koře [Fismol]
[Fismol]prodá [Amol]vá mouře [Emol]nín
 
Koleje dlouhý a na nich usínám po raněn
průvodčí, recepční místenku k spánku mi dá
a když pro mě příjde já řeknu mu pardón ó pane
ale na prahu rána v kapse už jen drobáčky mám