Rayda

[A]Znám jedno [C]místo
[C]mu [D]síme [G]zvonit [A]dýl
[A]pak přijde [C]pán v župán [D]ku
[G]a na pár [A]chvil
[A]tě pozve [C]dál
[C]a [D]v klícce [G]pohos [A]
[A]poho [C]stí s [D]ra [G]do [A]stí
 
[A]já vím
[A]že až mě [C]najdou s [D]raj [G]dou
[A]podiví se
[A]a [C]údiv [D]tvá [G]ře
[A]zprotiví
[A]až mě [C]najdou s [D]raj [G]dou
[A]pochopí
[C] [D]chá [G] [A]
 
Nad ránemi rozlejhaj se naše prosby, naše prosení
...má čtvereček v klíně po ose skosení
sílí to v máji, čekáme v háji vaše povznesení
...a porost krátký jak jarní osení
a světe div se ňákej typ se cejtil trochu ztracenej
...v ječmene lánu už čeká zkosení
sem tam ale míří do pekla, jako každej zatracenej
 
Nad krásou lidi rozplývaj se a přispívaj na ošacení
...to je neblahá vášeň pro vyfocení
soudíme, že v dnešním světě byli muži v četě srocení
...a zloto schází na zaplocení
ve stínu ostrý světlo, soška je vhodná k pozlacení
...a na poště váček s mincema ocení
sem tam ale čeká peklo na všechny chlapy zatracený
 
Ach jó, až mě najdou s rajdou
promluví
a doufám, že se omluví
až mě najdou s rajdou
pomluví
to mý chápání
 
Poznámka: celou píseň se sřídá A, C, D, G